ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE ORIENTATĂ PROCESUAL-SISTEMIC

Cristian Petre

Lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele educației, Universitatea „Ovidius” din Constanța.
Doctor în Științele educației (Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale educației)
Masterat în Managementul resurselor umane (Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială)
Masterat în Management și evaluare educațională (Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale educației).
Expert în domeniul bunăstării copilului și familiei (Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Psihologie și Sociologie).

Domenii de interes: educația copilului în familie și școală, managementul timpului liber, parteneriatul școală – familie, sociologia educației, instruirea școlară, evaluarea rezultatelor școlare, istoria gândirii pedagogice, metodologia cercetării în științele educației.