ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE ORIENTATĂ PROCESUAL-SISTEMIC

Mecanismele schimbarii in psihoterapie
(Program de formare continuă)

 

CONCEPT                                                                                             

Programul de formare continuă propus vizează abordarea mecanismelor schimbării din perspectiva tendinței la integrare în psihoterapie.

Integrarea este realizată din perspectiva satisfacerii unor necesităţi de lucru practic, respectiv asistarea clientului în funcție de problematica acestuia, utilizand cele mai importante mecanisme ale schimbării terapeutice. Înțelegerea și utilizarea mecanismelor schimbării terapeutice ca factori trans-teoretici va permite abordarea unor problematici diverse iar pe de altă parte construirea unui stil personal de lucru în psihoterapie, maximal adecvat problematicii clientului şi maximal congruent cu propria lume internă a terapeutului.

Un aspect important al programului de formare vizează integrarea asimlativă a diferitelor abordări teoretice din perspectiva relevanței în raport cu mecanismele schimbării în psihoterapie.

Integrarea este realizată de asemenea din perspectivă metodologică (tehnică), în cadrul programului fiind incluse tehnici de activare a mecanismelor schimbării terapeutice aparținând unor orientări teoretice diferite: psihanalitică, cognitiv-comportamentală, experiențială, ericksoniană, etc. Aceste perspective metodologice de utilizare a mecanismelor schimbării sunt integrate din perspectiva relevanţei pentru abordarea terapeutică a cazuisticii.

Scopul fundamental este ca programul de formare să faciliteze:

 1. constientizarea importantei mecanismelor de schimbare in cadrul procesului psihoterapeutic,
 2. intelegerea mecanismelor de schimbare ca factori transteoretici ai procesului terapeutic,
 3. utilizarea mecanismelor de schimbare în cadrul unei strategii terapeutice,
 4. construirea unui stil personal de a activa și utiliza mecanismele schimbării lucrul cu clienții.

Obiectivele programului de formare
Programul de formare își propune ca, la finalul workshopului, participanții să dobândească următoarele competențe:

 1. să-și formeze o reprezentare coerentă despre principalele mecanisme ale schimbării in psihoterapie,
 2. să utilizeze diferite tehnici terapeutice de activare a mecanismelor schimbării,
 3. să construiască strategii de intervenție terapeutică ținând cont de mecanismele schimbării,
 4. să constientizeze propriile resurse personale de activare și utilizare a mecanismlor schimbării în psihoterapie,
 5. sa-si construiasca un stil personal de activare și utilizare a mecanismelor schimbării terapeutice.

Modalitatea de lucru: atelier experienţial formativ, centrat pe experimentare şi învăţare prin experienţă. În cadrul programului vor fi utilizate: exerciţii de grup, în diade şi în grupuri mici, travalii personale, studii de caz, expuneri şi exemplificări, feedback de grup. Elementele teoretice vor fi furnizate participanţilor prin intermediul unui suport de curs, astfel încât expunerile să constituie un procent de maxim 10% din durata totală a programului.

Adresabilitate: profesionişti cu drept de practică în psihoterapie sau consiliere, studenţi sau alţi specialişti care doresc aprofundarea cunoştinţelor în domeniu.

Număr participanţi: 15 - 20 per grupă de formare
Structura programului:
Durata totală a programului de formare este de 60 ore, programul fiind structurat in 3 module de cate 20 de ore fiecare, derulate la interval de aproximativ 2 luni, conform unui calendar agreat la începutul activităților. Fiecare modul este conceput astfel incat sa integreze o parte teoretica, o parte aplicativa si o parte de optimizare personala.

Credite CPR:
20 credite / modul, în total 60 credite / program. Participanții din afara profesiei nu vor putea primi credite CPR.

Prezenţa: participarea la activităţile programului este obligatorie şi va fi contabilizată. Se admite absenţa de la un număr maxim de 10% dintre activităţile programului.

Evaluare: evaluarea activităţii participanţilor în programul de formare are caracter permanent. În vederea evaluării pot fi utilizate modalităţi multiple: instrumente psihometrice, observaţii ale formatorilor, modalităţi interactive (de exemplu feedback de grup). Ca parte integrantă a activităţii de evaluare, formatorii realizează observaţii asupra participanţilor la program de-a lungul formării şi furnizează feedback continuu pentru participanţi. În urma evaluărilor, formatorii vor face recomandări participanţilor.

Traineri:
Activitățile programului vor fi susținute de o echipă formată din:
Conf. Dr. Cătălin Nedelcea, Psihoterapeut formator
Lect. Dr. Iulia Ciorbea, Psihoterapeut specialist 

 

MODULUL 1:

Mecanismele schimbării terapeutice – perspectiva largă, generală

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretică cuprinde următoarele tematici / Programă:

 1. Mișcarea integrativă în psihoterapie: istoric, evoluție și modele de integrare,
 2. Modelul factorilor comuni în psihoterapie: istoric și evoluție, perspectiva actuală,
 3. Importanța modelului factorilor comuni pentru conceptualizarea cazului,
 4. Studii științifice privind importanța factorilor comuni pentru procesul terapeutic: eficacitatea formelor de psihoterapie,
 5. Perspectiva largă asupra factorilor comuni: relația terapeutică, utilizarea expectanțelor clienților, caracteristicile clientului, caractersiticile terapeutului
 6. Perspectiva restrânsă asupra factorilor comuni: procese terapeutice de bază (conștientizarea, autoobservarea, managementul granițelor, schimbarea semnificațiilor, actualizarea resurselor personale).    .

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. să abiliteze participanții să utilizeze relația terapeutică pentru a activa schimbarea terapeutică
 2. să abiliteze participanții să activeze expectanțelor pozitive pentru a facilita schimbarea terapeutică
 3. să abiliteze participanții să utilizeze caracteristicile clientului pentru a activa schimbarea terapeutică
 4. să abiliteze participanții să-și utilizeze propriile caracteristici personale pentru a activa schimbarea terapeutică

 

Optimizarea personală vizează formarea unei perspective personale despre importanța utilizării factorilor comuni, transteoretici în cadrul procesului schimbării terapeutice.

 

 MODULUL 2:

Mecanismele schimbării terapeutice – perspectiva restrânsa, specifică

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretica cuprinde urmatoarele tematici / Programă:

 1. Conceptualizări teoretice ale mecanismelor schimbării terapeutice din perspectiva principalelor orientări terapeutice,
 2. Contribuțiile abordării psihodinamice: analiza transferului, munca exploratorie, insight-ul,
 3. Contribuțiile abordării cognitiv-comportamentale: procesele de învățare, mecanismele cognitive de procesare a informațiilor (scheme cognitive, evaluarea semnificațiilor, modificarea expectanțelor),
 4. Contribuțiile abordării umanist-experiențiale: conștientizarea, autoobservarea, asumarea responsabilității, procesarea emoțională și experiențială, acțiunea, concretizarea, jocul, activarea resurselor creative,
 5. Analiza patternurilor de atașament,
 6. Integrarea mecanismelor specifice de schimbare terapeutică în funcție de obiectivele terapeutice și caracteristicile clientului.

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. să abiliteze participanții să utilizeze diverse tehnici de activare a mecanismelor schimbării terapeutice propuse de diferite orientări
 2. să abiliteze participanții să integreze diferitele tehnici într-o strategie de activare a mecanismelor schimbării terapeutice

 

Optimizarea personală vizează identificarea și activarea la participanți a resurselor personale de a utiliza / activa mecanismele schimbării în psihoterapie în lucrul cu clienții.

 

 MODULUL 3:

Utilizarea mecanismelor schimbării terapeutice într-un stil personal

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretică cuprinde următoarele tematici / Programă:

 1. Strategii de utilizare a mecanismelor schimbării în diferite etape ale procesului terapeutic,
 2. Evaluarea și conceptualizarea cazurilor în psihoterapie,
 3. Tipuri de clienți / tipuri de problematici individuale și decizii strategice în psihoterapie,
 4. Personalitatea psihoterapeutului și procesul schimbării terapeutice,
 5. Importanța stilului personal de a activa relația terapeutică

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. să abiliteze participanții să activeze mecanismele schimbării în diferite etape ale ședinței de psihoterapie
 2. să abiliteze partipanții sa activeze mecanismele schimbării în diferite etape ale procesului terapeutic
 3. să abiliteze participanții să construiască strategii de intervenție terapeutică ținând cont de mecanismele schimbării

 

Optimizarea personală vizează identificarea / construirea unui stil personal de utilizare a mecanismelor schimbării în lucrul terapeutic.