ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE ORIENTATĂ PROCESUAL-SISTEMIC

PSIHOTERAPIA EXPERIENȚELOR TRAUMATICE
(Program de formare continuă)

 

CONCEPT                                                                                             

Programul de formare continuă propus vizează dezvoltarea competențelor de investigare, analiză şi gestionare a problematicii traumelor psihice în psihoterapie.

Traumele psihice sunt fenomene cu impact personal şi social major prin consecințele generate. Abordarea lor din perspectivă interdisciplinară a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimele decenii, psihotraumatologia fiind un domeniu actual emergent al cunoaşterii științifice. Conceptul de traumă se află în strânsă legătură cu etiologia tulburărilor psihice, calitatea vieții individuale, sentimentul de securitate și starea psihică de bine a persoanei. Trauma psihică este considerată un factor etiologic central în majoritatea tulburărilor psihice, orice formă de psihoterapie interesată de cauze devienind implicit o psihoterapie a traumei psihice.
Programul poate facilita activitatea de asistare psihologică în diferite contexte profesionale: psihoterapie, dezvoltare personală, training. Psihologii vor fi abilitați pentru a oferi servicii psihologice de tip suport / psihoterapie pentru persoaele afectate de traume psihologice.

 

Scopul fundamental este ca programul de formare să faciliteze:

 1. Acumularea unui fundament teoretic solid în domeniul psihoterapiei traumelor psihice;
 2. Dezvoltarea abilităților de conceptualizare a cazurilor în funcție de tipul traumei psihice și momentul apariției ei în dezvoltarea individului;
 3. Formarea abilităților terapeutice necesare în lucrul cu traumele psihice.

 

Obiectivele programului de formare:
Programul de formare își propune ca, la finalul workshopului, participanții să dobândească următoarele competențe:

 1. evaluarea psihologică a persoanelor traumatizate psihic,
 2. înţelegerea fenomenului traumatizării psihice în context individual, familial-transgenerațional și socio-cultural
 3. identificarea consecințelor diferitelor tipuri de experiențe traumatice în dezvoltarea individului,
 4. analiza cazului şi stabilirea strategiei de lucru terapeutic,
 5. asistarea psihologică de tip integrativ a persoanelor traumatizate psihic.

Modalitatea de lucru: atelier experienţial formativ, centrat pe experimentare şi învăţare prin experienţă. În cadrul programului vor fi utilizate: exerciţii de grup, în diade şi în grupuri mici, travalii personale, studii de caz, expuneri şi exemplificări, feedback de grup. Elementele teoretice vor fi furnizate participanţilor prin intermediul unui suport de curs, astfel încât expunerile să constituie un procent de maxim 10% din durata totală a programului.

Adresabilitate: profesionişti cu drept de practică în psihoterapie sau consiliere, studenţi sau alţi specialişti care doresc aprofundarea cunoştinţelor în domeniu.

Număr participanţi: 15 - 20 per grupă de formare
Structura programului:
Durata totală a programului de formare este de 80 ore, programul fiind structurat in 4 module de cate 20 de ore fiecare, derulate la interval de aproximativ 2 luni, conform unui calendar agreat la începutul activităților. Fiecare modul este conceput astfel incat sa integreze o componentă teoretică, una aplicativă și o componentă de optimizare personală.

Credite CPR:
20 credite / modul, în total 80 credite / program. Participanții din afara profesiei nu vor putea primi credite CPR.

Prezenţa: participarea la activităţile programului este obligatorie şi va fi contabilizată. Se admite absenţa de la un număr maxim de 10% dintre activităţile programului.

Evaluare: evaluarea activităţii participanţilor în programul de formare are caracter permanent. În vederea evaluării pot fi utilizate modalităţi multiple: instrumente psihometrice, observaţii ale formatorilor, modalităţi interactive (de exemplu feedback de grup). Ca parte integrantă a activităţii de evaluare, formatorii realizează observaţii asupra participanţilor la program de-a lungul formării şi furnizează feedback continuu pentru participanţi. În urma evaluărilor, formatorii vor face recomandări participanţilor.

Traineri:
Activitățile programului vor fi susținute de o echipă formată din:
Conf. Dr. Cătălin Nedelcea, Psihoterapeut formator
Lect. Dr. Iulia Ciorbea, Psihoterapeut specialist 
Conf. Dr. Diana Vasile, Psihoterpeut formator 

 

MODULUL 1:

Trauma psihică. Conceptualizare și evaluare

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretică cuprinde următoarele tematici / Programă:

 1. Delimitarea şi clarificarea domeniului psihotraumatologiei; Diferenţieri conceptuale: eveniment traumatizant, situaţie traumatizantă, traumă.
 2. Tipuri de evenimente şi situaţii traumatizante. Caracteristicile situaţiilor traumatizante.
 3. Analiza conceptului de traumă. Tipuri de traume psihice.
 4. Reacţiile la traumă: fiziologice, emoţionale, cognitive, comportamentale.
 5. Procesul traumatic. Modelul disocierii post-traumatice.
 6. Apariția traumei în dezvoltarea persoanei. Diferenţieri între procesele traumatice ale adulţilor şi ale copiilor. Transmiterea transgeneraţională a traumelor.
 7. Mijloace de evaluare a efectelor evenimentelor traumatice şi a reacţiilor la traumă.
 8. Rezilienţa psihologică şi creşterea post-traumatică

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. Exersarea abilităţilor de identificare și evaluare a traumelor psihice.
 2. Analiza procesului traumatic. Evaluarea normalităţii şi patologiei.
 3. Analiza traumei psihice folosind modelul disocierii psihice.
 4. Identificarea diferenţierilor în procesele traumatice ale adulţilor şi ale copiilor.
 5. Analiza procesului de transmitere transgeneraţională a traumelor.
 6. Dezvoltarea abilităţilor de a identifica resursele de rezilienţa psihică și creştere post-traumatică.

 

Optimizarea personală vizează lărgirea înțelegerii fenomenului psihopatologic și schimbarea atitudinii față de persoanele aflate în suferință psihologică.  

 

MODULUL 2:

Conceptualizarea cazurilor de traumatizare psihică
– abordare psihoterapeutică

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretica cuprinde urmatoarele tematici / Programă:

 1.  Utilizarea abordărilor teoretice în construirea strategiilor de interventie terapeutică. Construirea unei baze pentru intervenţiile psihoterapeutice de tip integrativ.
 2.  Obiectivele asistării psihologice a persoanelor traumatizate. Obiective terapeutice generale și specifice din perspectiva procesului terapeutic și a clientului. Construirea alianţei terapeutice. Contractul terapeutic.
 3.  Construirea cazului: conceptualizare şi înţelegere în funcție de momentul apariției traumei psihice în dezvoltarea persoanei.

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. să facă distincții între consecințele traumelor timpurii (pre-conștiente) și cele ale traumelor conștiente.
 2. Să adapteze înțelegerea și conceptualizarea cazului în funcție de momentul apariției traumei psihice
 3. Să definească obiective și strategii terapeutice adecvate cazului.

 

Optimizarea personală vizează înțelegera profundă a experienței traumatice și internalizarea unei atitudini terapeutice de conținere. 

 

MODULUL 3:

Construirea strategiei terapeutice de abordare a traumelor psihice

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretică cuprinde următoarele tematici / Programă:

 1. Explorarea alternativelor de intervenţie şi construirea strategiei terapeutice
 2. Alegerea şi utilizarea tehnicilor de intervenţie în manieră eclectică
 3. Modalități de reintegrare a părților disociate la nivelul personalității.
 4. Modalități de activare a resurselor sănătoase ale persoanei traumatizate
 5. Modalități de investigare și abordare terapeutică a traumelor transgeneraționale. Genograma și constelația familială.

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. Dezvoltarea abilității de a stimula apariția conștientizării la clienți,
 2. Dezvoltarea capacității de a facilita procesarea emoțională la clienți; 
 1. Dezvoltarea capacității de a stimula activarea resurselor clientului.

 

Optimizarea personală vizează dezvoltarea capacității (auto)analitice a psihologului și deschiderea către o perspectivă sistemică asupra cazurilor.

 

MODULUL 4:

Abordarea terapeutică a traumelor din perspectivă familială sistemică / transgenerațională

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretică cuprinde următoarele tematici / Programă:

 1. Identificarea fenomenelor de transmitere transgenerațională,
 2. Modalități de investigare a traumelor transgeneraționale: genograma și constelația familială,
 3. Modalități de abordare terapeutică a traumelor transgeneraționale: constelația familială,
 4. Construirea strategiei de intervenţie din perspectivă sistemică,
 5. Integrarea perspectivei transgeneraționale în procesul terapeutic al persoanei.

 

Formarea aplicativă își propune:

 1. Dezvoltarea abilității de identificare a fenomenelor traumatice transgeneraționale,
 2. Dezvoltarea abilității de a stimula apariția conștientizării la clienți,
 3. Dezvoltarea capacității de a facilita procesarea traumelor la clienți.

 

Optimizarea personală vizează internalizarea unei perspective transgeneraționale asupra cazurilor și dezvoltarea capacității (auto)analitice a psihologului.