ASOCIAȚIA DE PSIHOTERAPIE ORIENTATĂ PROCESUAL-SISTEMIC

CONSTRUIREA ȘI DEZVOLTAREA RELAȚIEI TERAPEUTICE
factor trans-teoretic al schimbării in psihoterapie

(Program de formare continuă)

 

 CONCEPT

Programul de formare continuă propus vizează conceptualizarea și utilizarea relației terapeutice la nivel integrativ.

Integrarea este realizată din perspectiva satisfacerii unor necesităţi de lucru practic, respectiv asistarea clientului in functie de problematica acestuia, utilizand cel mai important factor al schimbarii terapeutice. Intelegerea si utilizarea relatiei terapeutice ca factor trans-teoretic va permite abordarea unor problematici diverse iar pe de altă parte construirea unui stil personal de lucru în psihoterapie, maximal adecvat problematicii clientului şi maximal congruent cu propria lume internă a terapeutului.

Un aspect important al programului de formare vizeaza integrarea diferitelor abordari teoretice din perspectiva relevantei în raport cu relatia terapeutica.

Integrarea este realizată de asemenea din perspectivă metodologică (tehnică), în cadrul programului fiind incluse tehnici de construire si mentinere a relatiei terapeutice apartinand unor orientari teoretice diferite: psihanalitica, cognitiv-comportamentala, experientiala, ericksoniana, etc. Aceste perspective metodologice de utilizare a relatiei terapeutice sunt integrate din perspectiva relevanţei pentru abordarea terapeutică a cazuisticii.

Scopul fundamental este ca programul de formare să faciliteze:

 1. constientizarea importantei relatiei terapeutice in cadrul procesului psihoterapeutic
 2. intelegerea relatiei terapeutice ca factor transteoretic pentru activarea si mentinerea schimbarii in psihoterapie
 3. identificarea etapelor de formare a unei relatii terapeutice
 4. constientizarea aspectelor personale ale personalitatii psihoterapeutului care pot facilita construirea unei relatii terapeutice solide
 5. construirea unui stil personal de a utiliza relatia terapeutica în psihoterapie.

Obiectivele programului de formare
Programul de formare isi propune ca, la finalul workshopului, participantii sa dobandeasca urmatoarele abilitati:

 1. sa-si formeze o reprezentare despre rolul relatiei terapeutice in cadrul procesului de psihoterapie
 2. sa construiasca relatia terapeutica
 3. sa mentina si sa utilizeze relatia terapeutica in cadrul procesului psihoterapeutic
 4. sa constientizeze importanta factorilor de personalitate ale psihoterapeutului care faciliteaza construirea si utilizarea relatiei terapeutice
 5. sa constientizeze propriile resurse personale de construire a relatiei terapeutice
 6. sa-si construiasca un stil personal de utilizare a relatiei terapeutice

 

Adresabilitate: profesionişti cu drept de practică în psihoterapie sau consiliere, studenţi sau alţi specialişti care doresc aprofundarea cunoştinţelor în domeniu.

Număr participanţi: 15 - 20 per grupă de formare
Structura programului:
Durata totală a programului de formare este de 60 ore, programul fiind structurat in 3 module de cate 20 de ore fiecare, derulate la interval de aproximativ 2 luni, conform unui calendar agreat la începutul activităților. Fiecare modul este conceput astfel incat sa integreze o parte teoretica, o parte aplicativa si o parte de optimizare personala.

Credite CPR:
20 credite / modul, în total 60 credite / program. Participanții din afara profesiei nu vor putea primi credite CPR.

Prezenţa: participarea la activităţile programului este obligatorie şi va fi contabilizată. Se admite absenţa de la un număr maxim de 10% dintre activităţile programului.

Evaluare: evaluarea activităţii participanţilor în programul de formare are caracter permanent. În vederea evaluării pot fi utilizate modalităţi multiple: instrumente psihometrice, observaţii ale formatorilor, modalităţi interactive (de exemplu feedback de grup). Ca parte integrantă a activităţii de evaluare, formatorii realizează observaţii asupra participanţilor la program de-a lungul formării şi furnizează feedback continuu pentru participanţi. În urma evaluărilor, formatorii vor face recomandări participanţilor.

Traineri:
Activitățile programului vor fi susținute de o echipă formată din:
Conf. Dr. Cătălin Nedelcea, Psihoterapeut principal
Lect. Dr. Iulia Ciorbea, Psihoterapeut principal 

 

MODULUL 1:

Relatia terapeutica - factor transteoretic al procesului de psihoterapie

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretica cuprinde urmatoarele tematici / Programă:

 1. Modelul factorilor comuni in psihoterapie: Relația terapeutică în calitate de factor comun,
 2. Studii stiintifice privind importanta relatiei terapeutice pentru procesul terapeutic,
 3. Conceptualizari teoretice ale relatiei terapeutice din perspectiva principalelor orientari terapeutice:
  1. Orientarea psihodinamică: relația ca manifestare a transferului și ca experiență emoțională corectivă,
  2. Orientarea cognitiv-comportamentală: relația colaborativă,
  3. Orientarea umanist-experiențială: relația ca un cadru de procesare a experiențelor și emoțiilor, întâlnire existențială, modalitate de activare a resurselor clientului.

 

Formarea aplicativa isi propune:

 1. sa abiliteze participantii sa-si formeze o reprezentare coerenta despre rolul si importanta relatiei terapeutice
 2. sa abiliteze participantii sa integreze aspectele transteoretice si cele specifice diferitelor orientari ale relatiei terapeutice

 

Optimizarea personala vizeaza formarea unei perspective personale despre importanta utilizarii relatiei terapeutice in cadrul procesului schimbarii.

  

 MODULUL 2:

Construirea si mentinerea relatiei terapeutice

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretica cuprinde urmatoarele tematici / Programă:

 1. Etapele construirii relatiei terapeutice,
 2. Condițiile abordării rogersiene în psihoterapie: empatia, congruența și considerația pozitivă necondiționată în relația terapeutică,
 3. Abilitățile terapeutice de calibrare, urmare (oglindire) și ghidare în construirea relației terapeutice,
 4. Strategii de mentinere a relatiei terapeutice:
  1. Abordarea rupturilor în relația terapeutică,
  2. Managementul fenomenelor transferențiale în psihoterapie,
  3. Managementul granițelor relaționare.

 

Formarea aplicativa isi propune:

 1. sa abiliteze participantii sa utilizeze diverse tehnici de construire a relatiei terapeutice (de ex. Ascultare activa, tehnici de reflectare, calibrare, pacing si leading, etc)
 2. sa abiliteze participantii sa mentina relatia terapeutica prin utilizarea unor tehnici specifice (de ex., normalizare, reframing, validare, etc)

 

Optimizarea personala vizeaza identificarea si activarea la participanti a resurselor personale de a construi si mentine relatia terapeutica.

  

MODULUL 3:

Utilizarea relatiei terapeutice intr-un stil personal

 

Participanți: 15 - 20
Durata: 20 ore
Credite CPR: 20

 

Formarea teoretica cuprinde urmatoarele tematici / Programă:

 1. Strategii de utilizare a relatiei personale in diferite etape ale procesului terapeutic,
  1. Stabilirea contractului terapeutic,
  2. Construirea relației terapeutice,
  3. Menținerea relației terapeutice,
  4. Utilizarea relației terapeutice ca factor al schimbării,
 1. Importanta stilului personal de a construi si utiliza relatia terapeutica,
  1. Autenticitatea și spontaneitatea în conduita terapeutului,
  2. Prezența terapeutului ca variabilă relațională,
  3. Conștientizarea și utilizarea resurselor personale ale psihoterapeutului.

 

Formarea aplicativa isi propune:

 1. sa abiliteze participantii sa utilizeze relatia terapeutica in diferite etape ale sedintei de psihoterapie,
 2. sa abiliteze partipantii sa utilizeze relatia terapeutica in diferite etape ale procesului terapeutic.

 

Optimizarea personala vizeaza identificarea / dezvoltarea unui stil personal de utilizare a relatiei terapeutice în lucrul cu clienții.